สวัสดี

DT Computer 2008 Part.,Ltd,

“ให้เราบริการคุณโดยการทำสิ่งที่เรารัก”