Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,
Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,Razer Seiren , Razer , Razer Mic , ไมค์ Razer , Gaming gear ,

Razer Seiren

6,990.00 ฿

บันทึกเสียงแบบความละเอียดสูงด้วยความคมชัดที่โดนเด่น

ปรับรูปแบบการบันทึกเสียงได้ 4 รูปแบบ
  • รับเสียงด้านหน้า
  • สเตอริโอ
  • รอบทิศทาง
  • สองทาง
ควบคุมการเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกเสียง
ระดับเสียงของหูฟังและอัตราการขยายเสียงของไมโครโฟนได้อย่างรวดเร็ว
มีตัวขยายสัญญาณเสียงภายในหูฟังซึ่งขอบสนองรวดเร็วโดนไม่มีการหน่วงของเสียง
บันทึกโดนการเสียบสาย USB เพียงเส้นเดียวก็ใช้งานได้ทันที่จร้า

Out of stock

Product Description

1

2

 

3

4

5

6