ip camera , ip network camera , webcam , ip webcamera , ip webcam
ip camera , ip network camera , webcam , ip webcamera , ip webcamip camera , ip network camera , webcam , ip webcamera , ip webcam

IP Network Camera & P2P

2,500.00 ฿

Ip Network Camera เป็นกล้อง ที่สามารถใช้งาน เป็น WEBCAM and เป็น กล้องวงจรปิด ได้ มีระบบ Infrared ที่ในกรณ๊แสงน้อย หรือ การคืน ตัวกล้องก็สามารถ จับภาพ ได้  สามารถ ดูผ่านระบบ Onlineได้  ตัวกล้อง สามารถ เชื่อมต่อ ได้ทั้ง สาย LAN RJ 45 หรือ ระบบ Wireless อีกด้วย และมี ไมค์ ที่ใช้ในการเก็บเสียง อีกด้วย เพื่อให้ สะดวกในการ ใช้งาน สามารถ ใช้ เครื่อง PC , Notebook , Smartphone and Tab-late  ในการ ควบคุม  รองรับ ทั้ง Windows , OSX , Android and IOS  อีกด้วย

Product Description