ducky shine 4 mechanical keyboard
ducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboardducky shine 4 mechanical keyboard

Ducky Shine 4 Mechanical Keyboard

Ducky Shine4 Mechanical Keyboard ที่หลายคนรอมานาน

Shine หรือที่ชาวเราเรียกกันว่าชายสี่หมี่เกี้ยว รอบนี้มาราคาโอเคเลยแฮะ และแน่นอนของเข้า มาไม่เยอะเช่นเคยครับ มาก่อนได้ก่อนนะคร้าบ

Shine 4 /Brown/Blue/Red/Black

SRP 4,990

Shine 4 /Green

SRP 5,490

Product Description

ducky shine 4 mechanical keyboard 01ducky shine 4 mechanical keyboard 02ducky shine 4 mechanical keyboard 03ducky shine 4 mechanical keyboard 04ducky shine 4 mechanical keyboard 05